Objectius: 

Potenciar la promoció i prevenció de la salut mental, entre els estudiants universitaris de primer i segon curs desenvolupant factors de protecció, la millora de l'autoestima, la reducció de les problemàtiques de salut mental i la detecció primerenca.

Persones Destintaries
Estudiants universitaris de 1r i 2n curs ( entre els 18 i els 21 anys) de Grau de les universitats de la CCAA de Catalunya.

**Si ets major de 21 anys i tens interès a fer el curs contacta amb nosaltres a fita@fitafundacion.org 

Contingut i metodologia: 
El curs es farà mitjançant l'aula virtual de la Fundació FITA. 

Consistirà en:

 • Realització de 4 tests online de valoració de l'estat emocional (sense aquesta part no es pot fer el curs).
 • Visionat de 10 píndoles de 20′ cadascuna on es desenvoluparan els continguts del curs.
 • En acabar cada píndola caldrà respondre a un breu qüestionari relacionat amb allò treballat.
 • En finalitzar el curs es farà un retest. Es farà un retorn als alumnes amb la resolució dels tests.

Aspectes a destacar: 

 • Desenvolupament d'habilitats personals i socials.
 • Promoció i manteniment de la salut i hàbits de vida saludables.
 • Potenciació de l'autoconeixement.
 • Pautes d'autocura, autocontrol i resolució de conflictes
 • Curs amb reconeixement de crèdits per activitats universitàries per als i les estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya

Calendari:

 • Setmana inicial de pretest: 9 al 16 d'octubre de 2023
 • Inici del curs via aula virtual: 16 d'octubre de 2023
 • Inici visionat píndoles: 16 d'octubre de 2023
 • Finalització visionat píndoles: 19 de novembre de 2023
 • Fase de retest: 20 al 26 de novembre de 2023
 • Finalització del curs: 26 de novembre de 2023
 • Devolucions resultats test: Setmana del 4 de desembre de 2023

Inscripcions: CLICA AQUÍ

Objectius: 

Potenciar la promoció i prevenció de la salut mental, entre els estudiants universitaris de primer i segon curs desenvolupant factors de protecció, la millora de l'autoestima, la reducció de les problemàtiques de salut mental i la detecció primerenca.

Persones Destintaries
Estudiants universitaris de 1r i 2n curs ( entre els 18 i els 21 anys) de Grau de les universitats de la CCAA de Catalunya.

**Si ets major de 21 anys i tens interès a fer el curs contacta amb nosaltres a fita@fitafundacion.org 

Contingut i metodologia: 
El curs es farà mitjançant l'aula virtual de la Fundació FITA. 

Consistirà en:

 • Realització de 4 tests online de valoració de l'estat emocional (sense aquesta part no es pot fer el curs).
 • Visionat de 10 píndoles de 20′ cadascuna on es desenvoluparan els continguts del curs.
 • En acabar cada píndola caldrà respondre a un breu qüestionari relacionat amb allò treballat.
 • En finalitzar el curs es farà un retest. Es farà un retorn als alumnes amb la resolució dels tests.

Aspectes a destacar: 

 • Desenvolupament d'habilitats personals i socials.
 • Promoció i manteniment de la salut i hàbits de vida saludables.
 • Potenciació de l'autoconeixement.
 • Pautes d'autocura, autocontrol i resolució de conflictes
 • Curs amb reconeixement de crèdits per activitats universitàries per als i les estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya

Calendari:

 • Setmana inicial de pretest: 9 al 16 d'octubre de 2023
 • Inici del curs via aula virtual: 16 d'octubre de 2023
 • Inici visionat píndoles: 16 d'octubre de 2023
 • Finalització visionat píndoles: 19 de novembre de 2023
 • Fase de retest: 20 al 26 de novembre de 2023
 • Finalització del curs: 26 de novembre de 2023
 • Devolucions resultats test: Setmana del 4 de desembre de 2023

Inscripcions: CLICA AQUÍ