Programa de promoció de la salut mental entre joves estudiants universitaris/es


Es tracta d’un curs promogut pel projecte UPF Saludable, amb la col·laboració de la Fundación FITA, de cinc hores de durada, amb activitats durant sis setmanes i una dedicació setmanal d’una hora, que finalitzarà amb marge suficient de temps per no interferir en els exàmens del primer trimestre.

Aquest curs té com a objectius facilitar la comprensió de les principals problemàtiques de salut mental entre els joves, conèixer i entendre els factors de protecció, potenciar el desenvolupament d'estratègies d'autocura i autoconeixement, i promoure la detecció primerenca i la demanda d'ajuda.

El curs s’estructura en deu temes d’interès al voltant de deu píndoles de vint minuts cadascuna, accessibles mitjançant l’aula virtual de la Fundación FITA. En finalitzar cada píndola hauràs de respondre un breu qüestionari sobre el contingut tractat, i en finalitzar la visualització de totes les píndoles, assistir i participar en una sessió en línia, en format webinar, en què es conversarà sobre els continguts treballats al curs:

Se n’organitzen dues edicions, amb 300 places cadascuna. La primera comença el 10 d’octubre. La segona està prevista per al gener.


Es tracta d’un curs promogut pel projecte UPF Saludable, amb la col·laboració de la Fundación FITA, de cinc hores de durada, amb activitats durant sis setmanes i una dedicació setmanal d’una hora, que finalitzarà amb marge suficient de temps per no interferir en els exàmens del primer trimestre.

Aquest curs té com a objectius facilitar la comprensió de les principals problemàtiques de salut mental entre els joves, conèixer i entendre els factors de protecció, potenciar el desenvolupament d'estratègies d'autocura i autoconeixement, i promoure la detecció primerenca i la demanda d'ajuda.

El curs s’estructura en deu temes d’interès al voltant de deu píndoles de vint minuts cadascuna, accessibles mitjançant l’aula virtual de la Fundación FITA. En finalitzar cada píndola hauràs de respondre un breu qüestionari sobre el contingut tractat, i en finalitzar la visualització de totes les píndoles, assistir i participar en una sessió en línia, en format webinar, en què es conversarà sobre els continguts treballats al curs:

Se n’organitzen dues edicions, amb 300 places cadascuna. La primera comença el 10 d’octubre. La segona està prevista per al gener.