Formació permanent específica per a professionals docents i orientadors. Curs on line de 30h
Activitat de formació permanent del professorat reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
OBJECTIUS:

1. Conèixer i entendre l’impacte de la Covid 19 i la nova normalitat en el benestar socioemocional dels adolescents.

2. Comprendre els principals Trastorns Mentals d'inici en l'etapa adolescent i el que s'amaga darrere d'ells.

3. Facilitar recursos i eines per a poder detectar factors de risc i senyals d'alerta d’un malestar socioemocional que pot desencadenar una problemàtica de salut mental.

4. Desenvolupar estratègies per poder acompanyar l’adolescent davant d’un malestar emocional potenciant l’educació inclusiva.

5. Promoure el desenvolupament d’activitats que millorin el benestar socioemocional de l’adolescent i el grup, així com la convivència i el desenvolupament de capacitats adaptatives.

CONTINGUT:

MATÈRIA 1: Resiliència i funcionament bio-psico-social. 

MATÈRIA 2. Definició. Factors de protecció, risc i signes d'alerta dels principals problemes de salut mental en l'alumnat.

MATÈRIA 3. Aspectes psicològics i socials de la pandèmia Covid-19.

MATÈRIA 4: Acompanyament socioemocional de l'alumnat amb problemes de salut mental. Compatibilitat del tractament i els estudis.

MATÈRIA 5. Recursos per a promoure el benestar: millorar la salut física i mental de l'alumne i del professor. 

Durada: 30h

Dates: 16 de novembre al 16 de desembre de 2020

Preu: 80€

INSCRIPCIONS: fita@fitafundacion.org