Formació reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Curs Educació i Benestar Socioemocional de l'Adolescent

 


Curs de formació reconegut com a formació permanent de professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Objectius:

 • Conèixer i entendre l'impacte de la Covid en el benestar socioemocional l'adolescent.
 • Conèixer els principals trastorns mentals d'inici en l'adolescència.
 • Facilitar recursos i eines per poder detectar factors de risc i senyals d'alerta d'un malestar social i emocional.
 • Desenvolupar estratègies per poder acompanyar l'adolescent. Promoure el desenvolupament d'activitats que millorin el benestar socioemocional.

Contingut:

 • Resiliència i funcionament bio-psico-social.
 • Definició. Factors de protecció, risc i senyals d'alerta dels principals problemes de salut mental en l'alumnat (TCA, TC, addiccions, trastorns emocionals i de la personalitat, assetjament escolar).
 • Aspectes psicològics i socials de la pandèmia Covid-19. Prevenció del dol complicat.
 • Acompanyament socioemocional a l'alumnat amb problemes de salut mental. Compatibilitat del tractament i els estudis.

Amb l'acompanyament constant d'un tutor especialista en salut mental i dissenyat per professionals experts en l'atenció a la salut mental de l'adolescent.

Inclou quatre webinars d'assistència voluntària per ampliar continguts.

Inici Tardor:  26/10/21 al 3/12/21

Inscripcions:  

Curs de formació reconegut com a formació permanent de professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Objectius:

 • Conèixer i entendre l'impacte de la Covid en el benestar socioemocional l'adolescent.
 • Conèixer els principals trastorns mentals d'inici en l'adolescència.
 • Facilitar recursos i eines per poder detectar factors de risc i senyals d'alerta d'un malestar social i emocional.
 • Desenvolupar estratègies per poder acompanyar l'adolescent. Promoure el desenvolupament d'activitats que millorin el benestar socioemocional.

Contingut:

 • Resiliència i funcionament bio-psico-social.
 • Definició. Factors de protecció, risc i senyals d'alerta dels principals problemes de salut mental en l'alumnat (TCA, TC, addiccions, trastorns emocionals i de la personalitat, assetjament escolar).
 • Aspectes psicològics i socials de la pandèmia Covid-19. Prevenció del dol complicat.
 • Acompanyament socioemocional a l'alumnat amb problemes de salut mental. Compatibilitat del tractament i els estudis.

Amb l'acompanyament constant d'un tutor especialista en salut mental i dissenyat per professionals experts en l'atenció a la salut mental de l'adolescent.

Inclou quatre webinars d'assistència voluntària per ampliar continguts.

Inici Tardor: 08/02/22 al 18/03/22

Inscripcions: